In Het Zonnetje


vdPanne

Het jaarlijkse festijn Timmerdorp te Nesselande sponsoren wij niet voor niets. Wat is het fantastisch om al die kinderen aan het werk te zien. De een nog mooier en functioneler dan de andere maar de basis voor het echte teamwork voor de rest van hun leven is gelegd. Dat alles past binnen onze werkwijze van ons team en ook wij timmeren aan de weg. Vorig jaar onze tweede vestiging geopend in Zevenhuizen en daardoor nog meer gegroeid in de regio voor de woning makelaardij. Maar vergeet de afdeling bedrijfshuisvesting niet. Ook op dat gebied zijn wij sterk gegroeid en de marktpartij voor de regio Zuidplas en Rotterdam.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Timmerdorp Nesselande kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten
van, en/of omdat u deze bij het invullen van een contactformulier op de website aan Timmerdorp Nesselande
verstrekt. Timmerdorp Nesselande kan de volgende persoonsgegevens verwerken: - Uw voor- en achternaam -
Uw adresgegevens - Uw telefoonnummer - Uw e-mailadres - Uw IP-adres - Naam van uw kind

Waarom Timmerdorp Nesselande deze gegevens nodig heeft
Timmerdorp Nesselande verwerkt uw persoonsgegevens om uzelf of uw kind(eren) in te schrijven voor een
activiteit van onze stichting of wanneer u zich aanmeldt als vrijwilliger bij een van onze activiteiten.
Wij weten dan wie onze deelnemers/vrijwilligers zijn en kunnen in geval van calamiteiten contact
met u opnemen.

Hoe lang Timmerdorp Nesselande deze gegevens bewaart
Timmerdorp Nesselande bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Timmerdorp Nesselande verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering
van een activiteit. Denk bijvoorbeeld aan een drukker die de polsbandjes met de gegevens van uw
kind(eren) levert. Op de website van Timmerdorp Nesselande worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser
meestuurt. Deze gegevens worden niet gebruikt door Timmerdorp Nesselande of verstrekt aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Timmerdorp Nesselande zal
zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.
Timmerdorp Nesselande neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat
uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de
beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..